VỆ SINH TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Gói dịch vụ nhận vệ sinh tấm pin định kỳ: Ngoài việc bán bán Robot Solar Cleano cho khách hàng công ty có thêm gói nhận dịch vụ vệ tấm pin cho khách hàng theo định kỳ 4 lần/năm và thời gian ký hợp đồng tối thiểu 02 năm. Với gói này sẽ được giảm giá theo từng dự án