Cung cấp nhân công lắp đặt và O&M cho dự án điện mặt trời

Đối với dự án solar farm:
– Lắp đặt pin
– Lắp đặt điện
– Lắp đặt cơ khí
- Lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền
– Bảo trì hệ thống.
Đối với dự án Solar rooftop >50Kwp:
- Lắp đặt dây cứu sinh
– Lắp đặt cơ khí
- Lắp đặt hệ thống chống sét
– Lắp đặt điện bao gồm:
+ Lắp đặt pin
+ Lắp đặt biến tần
+ Kết nối dây DC
+ Lắp đặt đóng cắt DC
+ Lắp đặt đóng cắt AC
+ Kéo cáp AC
– Lắp đặt chống sét
– Lắp đặt Tiếp địa
– Testing đấu nối hệ thống
– Chạy thử vận hành hệ thống
– Bảo trì hệ thống bao gồm:
+ Giám sát hệ thống để phát hiện sự cố nếu có
+ Kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần để đánh giá và phòng ngừa sự cố.
+ Vệ sinh pin 3 tháng/lần để đảm bảo hiệu suất.